Privacy

Privacy

Privacy

Bescherming persoonsgegevens

Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus. Je persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor toezending van de nieuwsbrief en desgewenst relevante informatie. Daarnaast kunnen jouw gegevens als basis dienen voor onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van onze dienstverlening. De persoonsgegevens worden in dit kader geanonimiseerd en zijn dan niet meer herleidbaar tot een individuele persoon.

Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer wordt beschouwd als een essentiële voorwaarde voor een menswaardig bestaan en als een van de grondslagen van onze rechtsorde. Eenieder heeft recht op bescherming tegen de ongebreidelde vergaring, bewerking en verspreiding van zijn persoonsgegevens.

Wij onderschrijven bovenstaande stelling van het College Bescherming Persoonsgegevens, verantwoordelijk voor onafhankelijke naleving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

In de Wet Bescherming Persoonsgegevens is bepaald dat persoonsgegevens uitsluitend voor welbepaalde doelen mogen worden verwerkt. Wij gebruiken de door jou verstrekte persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

• ten behoeve van de voorbereiding en uitvoering van overeenkomsten tussen jou en ons (bijvoorbeeld bij abonnementen en gratis downloaden van producten );

• om jou te kunnen informeren over relevante producten en diensten, waaronder begrepen communicatie in het kader van loyaliteitsacties (bijvoorbeeld bij nieuwsbrieven);

• voor productontwikkeling en het verkrijgen van informatie voor optimalisering van onze dienstverlening (bijvoorbeeld bij wijzigingen van onze website);

• ter voorkoming, bestrijding en afhandeling van fraude.

Wij selecteren onze partners met grote zorg. Eventuele samenwerking zal altijd gepaard gaan met grote zorg voor privacy. Helaas kunnen wij met in achtneming van het voorgenoemde geen, of slechts beperkte verantwoordelijkheid aanvaarden voor de wijze waarop deze partijen en/of instellingen anonieme of persoonlijke gegevens verwerken. Neem voor verdere informatie contact op met de betreffende partij of instelling.

Indien wij persoonsgegevens verwerken ten einde jou te interesseren voor onze producten en diensten, kun je hiertegen te allen tijde kosteloos verzet aantekenen. Wij zullen deze verwerking dan terstond beëindigen. Het verzoek en verzet dien je te sturen aan: contact@winstengroei.nl

De inhoud van deze pagina kan zonder aankondiging wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze informatie zodat u onze website steeds gebruikt onder aanvaarding van de meest actuele privacyregels.

Privacy Policy – winstengroei.nl

Als u meer informatie wilt hebben of u hebt vragen over deze privacy policy stuur ons dan een mailtje.

Op deze website is uw privacy heel belangrijk voor ons. Deze privacy policy omschrijft welke informatie door ons ontvangen en gebruikt wordt op deze website.

Log Files

Zoals zo veel websites maakt ook deze website gebruik van log files. De informatie in deze log files bestaat onder andere uit het IP adres, type browser, welke pagina’s binnen deze website worden bezocht en andere informatie welke niet gelinkt zijn aan het identificeren van een persoon.

Cookies

Deze website maakt gebruik van Google Analytics om statistieken van de website bij te houden en te bekijken.

Op deze manier kunnen wij de website gebruiksvriendelijker maken voor onze bezoekers.

U kunt uw pc regelmatig opschonen om de cookies van deze website (en vele andere op het internet) te verwijderen.

Hoe gebruiken we deze informatie?

De informatie wordt alleen gebruikt voor marketing doeleinden van winstengroei.nl  ten behoeve van het optimaliseren van de website pagina’s, producten en diensten.

Winstengroei.nl zal nooit uw persoonlijke informatie vrijgeven of verkopen aan derden.

Beheer van informatie

Wij van winstengroei.nl zijn de enige die toegang hebben tot deze gegevens.

Wij geven uw persoonsgegevens  niet vrij behalve in het geval dat:

  •  U ons daar expliciet schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.
    Wij moeten reageren op dagvaardingen, gerechtelijke bevelen of  rechtmatige verzoeken van autoriteiten waarna wij moeten luisteren.
  • U de wetten overtreedt volgens het Nederlandse rechtssysteem of een van de richtlijnen of diensten overtreedt van onze producten of diensten.

 De mogelijkheid om u gemakkelijk uit te schrijven

  • Elke nieuwsbrief die wij naar u verzenden heeft aan het eind van het document een uitschrijf-link. U kunt zich op elk gewenst moment uitschrijven door eenvoudigweg op deze uitschrijf-link te klikken.

U kunt ook contact met ons opnemen door hier te klikken. U kunt dan een schriftelijk verzoek indienen om al uw gegevens uit ons bestand te laten verwijderen.Wij zullen dan z.s.m. gehoor geven aan uw verzoek.

Wijzigingen in het privacy beleid

Winstengroei.nl  kan indien gewenst wijzigingen aanbrengen in dit beleid. Als dat het geval is, zullen wij u daarvan  op de hoogte stellen door een duidelijk zichtbare aankondiging op onze pagina’s te plaatsen.

Kort samengevat is het dus veilig en gratis om uw e-mailadres in te vullen, want u kunt zich op elk moment zelf uit onze database verwijderen!

Het team van Winst en Groei

juli 2017